Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών από μελέτες εφαρμοσιμότητας έως οριστικές μελέτες συμπεριλαμβανομένου της επίβλεψης κατά την κατασκευή καθώς και της συνολικής διαχείρισης του Έργου.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Γεωτεχνικές Μελέτες και Συμβουλευτική Υποστήριξη Έργων
  • Μελέτες Ορυχείων και Λατομείων
  • Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Έρευνες
  • Μελέτες Γεωθερμίας

Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε τις αποδοτικότερες και τεχνικά άρτιες λύσεις, με ειδικό σχεδιασμό ανά έργο και να διατηρούμε υψηλά επίπεδα ασφάλειας για το Έργο.

Η AF Engineering συνεργάζεται με εξειδικευμένους Καθηγητές και Εξωτερικούς Συνεργάτες με σκοπό να παρέχει εγκαίρως τις βέλτιστες γεωτεχνικές μελέτες και λύσεις επί των Έργων.

What we do

Υπηρεσίες