Σύντομο Βιογραφικό

Επώνυμο: ΑΝΔΡΕΟΥ
Όνομα: Παναγιώτης
Εθνικότητα: Ελληνική
Διεύθυνση: Πόντου 94 & Παπαμάρκου, 18648, Πειραιάς, Ελλάδα
τηλ: 0030-6974761709, 0030-6943207009
e-mail: p.andreou@afengineering.gr

Μέτοχος της AF Engineering O.E.


Σύμβουλος Μηχανικός σε έργα Γεωτεχνικής Μηχανικής με εμπειρία σε έργα ανά την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή με εμπειρία άνω των 15 χρόνων (από το 2003)


Κατάλογος εκτελεσθέντων Έργων και Πελατών παρέχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος


Διδάκτωρ Μηχανικός της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, Ελλάδα σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Παρίσι, Γαλλία


Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στον Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής των Σχολών Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Ecole Polytechnique, Ecole Centrale Paris, Universite Pierre et Marie Curie (PARIS VI), Παρίσι, Γαλλία


Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., Αθήνα, Ελλάδα


Εργάστηκε ως Γεωτεχνικός Μηχανικός (Technical Manager) στην Εταιρεία Fugro Middle East (UAE-Dubai); Υπεύθυνος Γεωτεχνικός Μηχανικός σε όλα τα Έργα της Μέσης Ανατολής (UAE, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar, Oman). Υπεύθυνος ομάδας 10-15 μηχανικών.


Εργάστηκε ως Γεωτεχνικός Μηχανικός (Principal Geotechnical Engineer) στο Παράρτημα της Εταιρείας Engineering & Research International-E.R.I στην Ντόχα (Κατάρ).


Κριτής σε Περιοδικά: ‘Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (A.S.C.E.)’, ‘Geotechnical and Geological Engineering’, ‘Ground Improvement’