Ποιοι είμαστε

Η AF ENGINEERING (ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.) δημιουργήθηκε από τους Δρ. Π. Ανδρέου και Δρ. Γ. Φραγκογιάννη ως Γεωτεχνική Εταιρεία Συμβουλευτικής Μηχανικής με στόχο την εφαρμογή των βέλτιστων οικονομο-τεχνικών λύσεων επί των Έργων.