Περιγραφή Έργου

Εκτέλεση Γεωτεχνικών Εργασιών Τοποθέτησης Αισθητηρίων στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου