Περιγραφή Έργου

Γεωτεχνική/Γεωλογική Έρευνα και Μελέτη Θεμελίωσης σε σχολείο του νησιού της Μυκόνου, Άνω Μερά