Περιγραφή Έργου

Γεωτεχνική/Γεωλογική Έρευνα και Μελέτη Θεμελίωσης σε πολυτελή βίλλα στην Ερμιόνη