Περιγραφή Έργου

Γεωτεχνική/Γεωλογική Έρευνα και Μελέτη Θεμελίωσης 2 σε οικόπεδο επί της Παραλίας Γλυφάδας