Περιγραφή Έργου

Γεωτεχνική/Γεωλογική Έρευνα και Μελέτη Θεμελίωσης 1 σε οικόπεδο επί της Παραλίας Γλυφάδας