Περιγραφή Έργου

Γεωτεχνική/Γεωλογική Έρευνα και Μελέτη Θεμελίωσης σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στο νησί της Μήλου