Περιγραφή Έργου

Μεταλλευτική/Γεωλογική/Κοιτασματολογική Έρευνα Βιομηχανικών Ορυκτών στη Ελλάδα