Περιγραφή Έργου

Γεωτεχνική/Γεωλογική Έρευνα και Αξιολόγηση στο οικόπεδο Ακρωτήρι, Κρήτης