Ποιοι είμαστε

Η AF ENGINEERING (ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε.) δημιουργήθηκε από τους Δρ. Π. Ανδρέου και Δρ. Γ. Φραγκογιάννη ως Γεωτεχνική Εταιρεία Συμβουλευτικής Μηχανικής με στόχο την εφαρμογή των βέλτιστων οικονομο-τεχνικών λύσεων επί των Έργων.

Ένα ευρύ φάσμα υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών από μελέτες εφαρμοσιμότητας έως οριστικές μελέτες συμπεριλαμβανομένου της επίβλεψης κατά την κατασκευή καθώς και της συνολικής διαχείρισης του Έργου.

AF Engineering - Our Projects